13 กุมภาพันธ์ 2562 โอวิแรปตอโรซอร์พันธุ์ใหม่พบในมองโกเลีย

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1494320

ก่อนหน้านี้มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) ของโอวิแรปตอโรซอร์ (Oviraptorosaurs) เป็นกลุ่มไดโนเสาร์ที่มีขนเหมือนนก ซากฟอสซิลสภาพเกือบสมบูรณ์นี้พบที่ภาคใต้ของจีนและมองโกเลีย แต่ที่น่าสนใจคือกลยุทธ์ด้านอาหารการกินของไดโนเสาร์ที่ไม่มีฟันเหล่านี้ยังไม่กระจ่างชัดนัก นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล แห่งเกาหลีใต้ ได้ศึกษาเพื่อหาคำตอบในเรื่องดังกล่าว โดยวิเคราะห์โครงกระดูกของโอวิแรปตอโรซอร์ ที่พบในการก่อตัวของพื้นที่หมวดหินเนเม็กต์ในทะเลทรายโกบีของมองโกเลีย พบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ชื่อโกบีแรปเตอร์ มินิวตัส (Gobiraptor minutus) มีลักษณะแยกจากโอวิแรปตอโรซอร์ชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีขากรรไกรหนาผิดปกติ สัณฐานวิทยาที่ไม่เหมือนใครนี้ชี้ให้เห็นว่าโกบีแรปเตอร์ มินิวตัสกินอาหารโดยการใช้แรงบด และเมื่อวิเคราะห์เนื้อเยื่อของกระดูกโคนขา พบว่ามีแนวโน้มที่โกบีแรปเตอร์ มินิวตัส ตัวนี้จะมีอายุน้อย ทั้งนี้ ในพื้นที่หมวดหินเนเม็กต์ประกอบด้วยแม่น้ำและทะเลสาบเป็นส่วนใหญ่ นักวิจัยยืนยันว่าไดโนเสาร์เหล่านี้สามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น ซึ่งการกินอาหารที่แตกต่างกันจะช่วยอธิบายถึงความหลากหลายในการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตรวมถึงความสำเร็จเชิงวิวัฒนาการของกลุ่มโอวิแรปตอโรซอร์ในภูมิภาคนี้ได้.